ضربان ِ لبخندهایت

از هرچه در خیال ِ من آمد نکوتریبه واقع بنده به درجاتی از دروج ِ امتحان گوارش نائل اومدم که دیشب خواب اسهال خونی میدیدم. بعد آخرای خواب تشخیصم عوض شد. متوجه شدم رکتوراژی ه نه اسهال خونی!!! :|

البته که بیمار هم خودم بودم! :|

موافقین ۶ مخالفین ۱ ۹۴/۱۰/۰۵
Elanor :)