ضربان ِ لبخندهایت

از هرچه در خیال ِ من آمد نکوتریصد و بیست و شش

سه شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸ ق.ظ

دو حرفی است : من و تو ... سوال ِ هشت ِ عمودی

نگو که "ما" ست جوابش!... تو هیچ وقت نبودی!


"محمد کاشی"

موافقین ۱۴ مخالفین ۰ ۹۵/۰۲/۲۱
Elanor :)