ضربان ِ لبخندهایت

از هرچه در خیال ِ من آمد نکوتری

ضربان ِ لبخندهایت

از هرچه در خیال ِ من آمد نکوتری

لبخند تو را دیر زمانیست ندیدم...

پنجشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۷ ب.ظ

لبخند ِ تو به جان ِ من انداخت آتشی...

لطفا به "بوصـــــــه" شعله ی آن را زیاد کن

گفتی : "هجای بوسه به سین است بی سواد!"

باشد ! ولی مرا "عملی" با سواد کن !

"احسان پرسا"


  • موافقین ۱۶ مخالفین ۰
  • پنجشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۷ ب.ظ
  • Elanor :)