ضربان ِ لبخندهایت

از هرچه در خیال ِ من آمد نکوتری

ضربان ِ لبخندهایت

از هرچه در خیال ِ من آمد نکوتری

در زمینه ی عاشقانه نگاری های اخیر جا داره عرض کنم که :

"اهل ِ سخن های سیاسی نبود...
بر پدر ِ فتنه ی هشتاد و هشت !"*


:| البته دلبر ِ ما گویی از عنفوان ِ نوازدای اهل سخن های سیاسی بوده و فتنه ی هشتاد و هشت در این یک زمینه استثنائا بی تقصیر هست!

بهش میگم نمیشه انقد سیاسی نباشی!؟! من خسته میشم از این حرفها و از این جو ! میگه از یک ارشد ِ علوم سیاسی انتظار داری چی باشه؟ مثل این میمونه که من به تو بگم میشه انقد بیمارستان نری؟ من خسته میشم از جو درمانی ! منطقیه؟


*نفیسه سادات موسوی

  • موافقین ۹ مخالفین ۱
  • يكشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۴، ۰۶:۱۷ ب.ظ
  • Elanor :)