ضربان ِ لبخندهایت

از هرچه در خیال ِ من آمد نکوتریامشب یه جوری داییم از نفر اول شدن هاشمی خوشحال بود یه لحظه فکر کردم هاشمی دایی ِ سومم بوده و من این همه سال بی خبر بودم! واللا!

موافقین ۱۰ مخالفین ۰ ۹۴/۱۲/۱۰
Elanor :)