ضربان ِ لبخندهایت

از هرچه در خیال ِ من آمد نکوتریآن سست وفا که یار دل سخت منست

شمع دگران و آتش رخت منست

ای با همه کس به صلح و با ما به خلاف

جرم از تو نباشد گنه از بخت منست


سعدی

...

موافقین ۱۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۱/۳۱
Elanor :)